Hakkında

Proje Hakkında
Projenin Amaçları Genel Amaç : Kamu ve Sanayi işbirliği içerisinde İnsan-Makine etkileşimi gerektiren tüm ürün ve servislerin kullanılabilirliklerinin değerlendirildiği bir ortam yaratarak üretilen katma değer ile firmaların ve bölgenin küresel rekabet düzeyini artırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amaç:

1. Üniversite, sanayi işbirliği içerisinde insanın karmaşık sistemler ile etkileşiminin incelenerek, ürün ve hizmetlerin kullanımlarını artıracak bilimsel sonuçlarla, yeni sistemler ortaya koyarak, bölgedeki tüm sektörlerde katma değer ve rekabet artışına katkı sağlanacaktır.

2. Bilgisayar mühendisliği, psikoloji, sosyoloji, endüstri mühendisliği, iletişim mühendisliği, bilgisayar bilimi, sistem mühendisliği, yapay zeka, matematik gibi farklı disiplinlerin, sayısal modelleme ve deneye dayalı değerlendirme teknikleri kullanılarak, ürün ve hizmetlerin kullanıcılar tarafından etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanabilme derecelerinin ölçümlendiği, sektörün ortak kullanımına açık bir eğitim ve kullanıcı deneyimi eğitim ve sınama merkezi kurulacaktır.

3. Mevcut ve potansiyel işgücüne telekomünikasyon teknolojileri ve kullanıcı deneyimleri alanında derinlemesine bilgi ve yetenek kazandırılarak, pazarda yüksek talep yaratacak Ar-Ge ve inovasyona dönük yeni girişimlerin artırılması sağlanacaktır.

4.Bölgede ve ülkede kullanılabilirlik alanında bilgi ve farkındalık artırılacak, şirketlerin ürün ve hizmetleri, kullanılabilirlik etkisine uygun yeniden modellenerek uluslararası rekabet edebilir düzeye taşınmasına katkı sağlanacaktır.

5.İstanbul bölgesini, telekomünikasyon sektöründe yeni teknolojilerin geliştirileceği, Ar-Ge altyapısının güçlendirilerek, katma değeri yüksek ürünlerin tüm dünyaya servis edildiği küresel odak noktalarından birisi haline getirilmesine katkı sağlanacaktır.

Ortak(lar) İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Hedef grup(lar)/Müşteriler Bilgi ve teknoloji odaklı ürün/hizmet geliştiren tüm kurumlar, kamu kurumları, Üniversitelerin Bilgisayar, Bilişim, Elektronik ve Haberleşme, İletişim ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde eğitim alan öğrenciler,
Nihai Yararlanıcılar Teknolojik içerik taşıyan ürün ve hizmetlerden faydalanan tüm kişi ve kurumlar
Beklenen Sonuçlar 1. Bölgede ileri teknolojiye dayanan ekonomik faaliyetlerden yaratılan katma değerin artırılmasını sağlayacak, insan ve makine etkileşiminin ürün ve hizmetler üzerindeki etkilerini araştıracak; kullanıcı deneyimini ölçecek ve değerlendirecek; bu alanda Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen üniversite sanayi işbirliği ile bir sınama, sertifikasyon ve eğitim merkezi kurulacaktır.

2. Merkez aracılığı ile telekomünikasyon sektörüne yönelik güncel teknolojik bilgilerin ve kullanılabilirlik etkisinin uygulamalı öğrenimini sağlayacak eğitimler aracılığı ile sektördeki yüksek nitelikli yetişmiş eleman sayısı ve istihdam artırılacaktır.

3. Bölge ve Ülkede bilgi teknolojileri ve kullanılabilirlik ile ilgili derinlemesine bilgi ve farkındalık artırılacaktır. Her yıl 40’dan fazla ülkede düzenlenen “Dünya Kullanılabilirlik Günü” etkinlikleri bu yıldan itibaren İstanbul’da da düzenlenmeye başlanacaktır.

Temel Faaliyetler 1. Proje paydaşlarının koordinasyon ve işbirliklerinin kurulması,

2. Test ve eğitim altyapısı için satın alma süreçlerinin oluşturulması,

3. Merkezin fiziki ve teknik kurulumlarının gerçekleştirilmesi,

4. Sektörel ve toplumsal farkındalık oluşturmaya dönük kullanılabilirlik günü etkinliği düzenlemesi,

5. Proje görünürlük faaliyeteri,

6. Proje kapanışı.